Forskningsprosjekt


Biola-prosjektet

Vitenskapelig tittel:
Melkesyrebakterier til pasienter som får antibiotikautløst diare.

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man undersøke om melkeproduktet Biola som inneholder probiotika reduserer og forebygger diaré som er en følge av antibiotikabruk. En gruppe pasienter skal få Biola, mens og en gruppe ikke får dette. Det skal registreres om pasientene får diaré under antibiotikabehandlingen, og om det er forskjell på gruppene. Det skal inkluderes om lag 200 pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2555 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 01.01.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Nzigire Broome
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst