Forskningsprosjekt


Tverrfaglig humant papillomavirus (HPV) prosjekt, Ahus. HPV DNA versus HPV RNA testing for påvisning av celleforandringer i livmorhalsen. Evaluering av Pre Tect HPV-Proofer og Amplicor/Linear array HPV assay

Vitenskapelig tittel:
Cytologi versus HPV testing for deteksjon av høygradig cervixneoplasi. Tverrfaglig studie for evaluering av DNA og mRNA baserte molekylære teknikker i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er opprinnelig et samarbeidsprosjekt mellom Kreftregisteret og Kvinneklinikken, Mikrobiologisk og Patologisk anatomisk avdeling på Ahus, med prosjektvarighet fra 2005 – 2009. Prosjektet ble igangsatt for å evaluere HPVDNA og mRNA testing hos 1) kvinner med normal versus uegnet og lavgradig cytologi og 2) hos kvinner som er konisert for høygradig cervixneoplasi. Det søkes nå om forlengelse av prosjektet, med tanke på identifisering av nye biomarkører i allerede innsamlet materiale, samt videre uttrekk fra Kreftregisteret og behandling av dataene videre- Forlengelsen av prosjektet innebærer ingen nye oppfølgingsprøver for de deltakende kvinnene, da oppfølgingsperioden ble avsluttet i 2009, men de innsamlede resultater er ikke gjort opp og analysert ennå. Deltakerne vil informeres om prosjektforlengelsen, med mulighet for tilbaketrekking av samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/849 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Irene Kraus Christiansen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin og bioteknlogi, Nivå: Dr grad og Master grad
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst
14.02.2013 REK sør-øst
25.11.2014 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst