Forskningsprosjekt


Sammenligning av effekt og sikkerhet av tre ulike doseringsregimer av enten SIBA eller insulin glargin, eventuelt i kombinasjon med blodsukkersenkende tablettbehandling, hos pasienter med type 2 diabetes. Protokoll-ID: NN1250-3668

Vitenskapelig tittel:
A 26 week randomised, controlled, open label, multicentre, multinational, three-arm, treat to target trial comparing efficacy and safety of three different dosing regimens of either Soluble Insulin Basal Analogue (SIBA) or insulin glargine with or without combination with OAD treatment, in subjects with type 2 diabetes mellitus. Trial ID: NN1250-3668

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å gi sikkerhetsdata med langtidseksponering av SIBA i kombinasjon med metformin, sulfonylurea, pioglitazon og glinider (der disse er en del av pasientens behandling). Formålet med studien er å vise at SIBA i et fleksibelt doseringsregime gir effektiv blodsukkerkontroll for pasienter med type 2 diabetes, sammenlignet med SIBA i et fast regime og med insulin glargin.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/908 EudraCT-nummer: 2008-005771-10 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 30.03.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kåre I Birkeland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Sluttrapport og synopsis
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst