Forskningsprosjekt


Refraktær sykdom ved pediatrisk akutt myelogen leukemi (AML)

Vitenskapelig tittel:
Outcome of children with primary refractory disease in acute myeloid leukemia: results of NOPHO AML trials

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en retrospektiv kvalitetssikringsstudie, hvor man vil se på utkomme av pediatriske pasienter med akutt myelogen leukemi som ble klassifisert som "refraktær sykdom". Alle pasienter ble behandlet etter studier initiert av Nordisk forening for pediatrisk hematologi og onkologi (NOPHO) som hver for seg tidligere er REK-godkjent. Pasienter med refraktær sykdom er (den lille) gruppen som etter de første 2-3 cellegiftkurer ikke var "i remisjon", dvs. hvor det fortsatt kunne påvises mer enn 5% kreftceller (blaster) i benmargen. Disse pasienter har en svært dårlig prognose, men det finnes allikevel enkelte overlevere. Behandlingen hos slike pasienter er individualisert og overlatt til den enkelte behandleren. Studien ønsker å finne ut hvordan pasienter med refraktær sykdom har blitt behandlet, spesielt om de ble benmargstransplantert, og hvordan utkomme har vært. Målet er å lære noe om hvorvidt det finnes behandlinger som har størst potensiale for å få slike pasienter til å oveleve.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2553 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Bernward Zeller
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering nødvendig. (Kun 6 pasienter i Norge inkluderbar)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst