Forskningsprosjekt


Virtuelt hjemmesykehus for barn

Vitenskapelig tittel:
Virtual homehospital for children

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å undersøke om premature og syke nyfødte kan reise tidligere hjem fra sykehus enn det som er vanlig, med daglig oppfølging fra sykehuset via digital kommunikasjon, ved bruk av såkalt virtuelt hjemmesykehus. Ny teknologi og digitale løsninger kan bidra til at medisinsk oppfølging kan foregå i nærmiljøet til den som har behovet. Virtuelt hjemmesykehus innebærer et tilbud med bruk av digitale løsninger mellom sykehuset og hjemmet. Teknologien består av sikre kommunikasjonsløsninger og overføring av data via Ipad og Skype. Foreldrene/foresatte vil måle vitale parametre for barnet hjemme, og disse opplysningene vil sendes digitalt til sykehuset de blir vurdert av barnelege. Forskerne ønsker å teste effekten av innovasjonen vitenskapelig, hvorvidt innovasjonen fremmer mors trygghet ved tidlig hjemreise, samt erfaringer fra mor og sykepleier i forhold til sikkerhet og brukervennlighet. Studien skal gjennomføres som en pilotstudie med 10 deltakere. De som skal inkluderes er premature og syke nyfødte som har behov for langvarig oppfølging fra nyfødtintensiv, mor til barnet og sykepleier som er kontakt for familien. Barnet skal være over 34 uker og veie mer enn 1500 gram, og det skal være klinisk stabilt og godkjent for virtuelt hjemmesykehus av ansvarlig barnelege. Deltakerne randomiseres så i to grupper, hvor en gruppe forblir på sykehuset ifølge vanlig praksis, og den andre gruppen sendes hjem tidligere med bruk av virtuelt hjemmesykehus. Etter at barn og mor er sendt hjem fra sykehus, vil barnet følges opp med observasjoner og registrerte vitale parametre, som senders til vurdering digitalt daglig. Barnets data behandles på legevisitt daglig på samme måte som inneliggende barn. Familien får tilbakemelding daglig via Ipad og sms. To dager i uken vil familien få tilbud om skype-samtale. Det skal hentes opplysninger fra barnets og mors journal, og mor og sykepleier skal svare på spørreskjema om hvordan de opplever bruken av virtuelt hjemmesykehus. Det skal ikke samles inn humant biologisk materiale.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/349 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 01.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Heidi J Wataker
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør - Øst innovasjonsmidler

Skal sendes søknad i forhold til forskningsmidler.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
19.03.2019 REK sør-øst