Forskningsprosjekt


Kranio-sakralterapi som tilleggsbehandling for traumatiserte pasienter

Vitenskapelig tittel:
Cranio-sacral treatment as add on to psychotherapy for traumatized patients

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien skal vi spørre terapeuter ved Poliklinikk for somatikk og traumer, Sørlandet sykehus hvilke erfaringer de har med Kranio-sakral terapi som tilleggsbehandling til psykoterapi for alvorlig traumatiserte pasienter. Vi vil spørre dem om rasjonale for å benytte denne terapiformen for disse pasientene, samt få informasjon om terapeutenes behandlingsfilosofi og mål for behandlingen. Dette vil vi spørre terapeutene om ved hjelp av individuelle intervju samt i gruppeintervju. Vi har også utviklet et Excel ark med 9 spørsmål om pasientene ( alder, kjønn og diagnose ) som vi vil bruke som bakgrunnsdata i studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2534 Prosjektstart: 23.11.2017 Prosjektslutt: 23.11.2021

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Trine Stub
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er inhouse finansiert av Nasjonalt forskningssenter innen komplimentær og alternativ medisin (NAFKAM) , UiT Norges Arktiske Universitet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2019 REK nord