Forskningsprosjekt


Transkranial elektrisk stimulering i behandling av kroniske hodepiner og migrene

Vitenskapelig tittel:
Transcranial direct current stimulation for chronic headaches and migraine

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å bedre forståelsen av hvordan det er å leve med kronisk hodepine, og å undersøke om transkranial elektrisk stimulering (tDCS) kan redusere smerte, medisinbruk og gi bedre livskvalitet til pasienter med migrene eller kronisk hodepine. Prosjektet består av to deler. Del 1 er en kvalitativ studie av pasienter med migrene og/eller kronisk hodepine, som tar sikte på å bedre forståelsen av hvordan det er å leve med kronisk hodepine. 8 pasienter vil delta i en times dybdeintervju med en kognitiv terapeut. Temaene som omhandles er hvordan symptomene påvirker følelser, dagligliv og relasjoner. Del 2 er en randomisert klinisk studie (RTC) der man skal undersøke om tDCS kan redusere smerte, medisinbruk, og gi bedre livskvalitet for mennesker som sliter med migrene og/eller kronisk hodepine. 32 deltakere skal inkluderes og deles i to grupper, hvorav den ene får 8 tDCS-behandlinger som varer i 30 minutter, mens den andre får sham-behandling, hvor apparatet slår seg av etter ett minutt, slik at man får ett minutts tDCS-behandling og 29 minutter uten elektrisk stimulering. Behandlingene går over 4 uker. Deltakerne skal fylle ut hodepinedagbøker i 4 uker før behandling, under behandling og 12 uker etter behandling, hvor de skal registrere smerte og medisinbruk. Deltakerne skal også fylle ut spørreskjema på tre ulike tidspunkt. Resultatene fra de to gruppene skal sammenlignes før behandlingsstart, ved slutt og 3 måneder etter siste behandling. Bivirkninger av behandlingen skal også registreres. Deltagerne er pasienter mellom 18 og 70 år som er diagnostisert med migrene og/eller kronisk hodepine ifølge kriteriene fra International Headache Society. Det skal innhentes samtykke fra alle inkluderte.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/2514 Prosjektstart: 14.01.2019 Prosjektslutt: 31.10.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jill Hervik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Så langt har vi ingen finansiering for dette prosjeket.

Vi søker internemidler Sykehuset i Vestfold.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst