Forskningsprosjekt


MRI av perianale fistler og abcesser

Vitenskapelig tittel:
MRI of perianal fistulas and abscesses A study of different MRI techniques: diagnostic accuracy and inter - and intra observer agreement

Prosjektbeskrivelse:
Studien dreier seg om å undersøke ulike teknikker ved kartlegging av fistler med Magnetisk resonans tomografi (MRI). Fistel er en unormal forbindelse mellom to hulorgan eller et hulorgan og en forbindelse med en åpning til huden. Perianal fistel er en sykdom som først og fremst vurderes klinisk, men en kan supplere den kliniske undersøkelsen med en MRI undersøkelse av fistelsystemet. Dette gjøres når det er behov for en bedre framstilling av forløpet og når det er mistanke om eventuelle komplikasjoner. Undersøkelsen består av flere MR sekvenser uten og med intravenøs gadolinium kontrast. (gMRI) Sistnevnte undersøkelse er tids og kostnadskrevende. Dessuten kan en del pasienter ikke få kontrast pga av nyresvikt eller bivirkninger. Det er ønskelig å finne et alternativ til gMRI hvor en unngår å bruke intravenøs gadolinium. dMRI (diffusjonsvektet MRI) kan været et slikt alternativ. Det er en undersøkelse som er vel etablert innen slagdiagnostikk og brukes i økende grad ved betennelsestilstander og tumordiagnostikk. I denne studien ønsker en å undersøke totalt 60 pasienter. Dette vil være pasienter med mistenkt/kjent perianal fistel, henvist til MRI. Disse gis standard sekvenser med og uten intravenøs kontrast.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2617 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 01.11.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Negård
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitets sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
03.11.2010 REK sør-øst