Forskningsprosjekt


Oppfølging av pasienter med epilepsi i ulike aldersgrupper ved et spesialsykehus

Vitenskapelig tittel:
Theraputic drug monitoring of patients across the ages at a referral center

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man undersøke hvordan behandlingen med nye antileptika følges opp i forhold til behandling med eldre typer antiepileptika. Fokus settes på målte serumkonsentrasjoner, dosering, komedikasjon og aldersavhengig variasjon i farmakokinetikk. Data fra pasienter ved Statens senter for epilepsi over en 10-årsperiode skal benyttes, noe som innebærer minimum 500 pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1380 Prosjektstart: 15.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Cecilie Johannessen Landmark
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Masterstudium i farmasi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK sør-øst
10.01.2013 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst