Forskningsprosjekt


Vil preoperativ trening påvirke tilstanden til pasienten før og etter en lumbal spinal stenose operasjon?

Vitenskapelig tittel:
DO PHYSICAL CONDITION AND PREOPERATIVE INFORMATION INFLUENCE THE PATIENTS STATUS BEFORE AND AFTER LUMBAR SPINAL STENOSIS SURGERY? A randomized single blinded, controlled trial

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et opplegg for pasienter som skal ryggopereres. Lumbal spinal stenose er den vanligste årsaken til at pasienter over 65 år må ryggopereres. I dette prosjektet skal en undersøke om preoperativ trening før operasjonen kan øke livskvaliteten og andelen fornøyde pasienter etter operasjonen. Det skal velges ut ca 100 pasienter til denne studien som er designet som en randomisert studie. Opplegget går ut på at deltakerene får informasjon om hvordan de kan forberede seg. Halvparten vil få veiledet trening 8 til 10 ganger. Alle deltakerne skal testes ved inklusjon, ved innleggelse og tre måneder etter operasjon. Ved testing skal deltakerne også fylle ut et skjema. Hensikten med studien er å finne ut om trening har noen effekt på fysisk funksjon og livskvalitet før og kort tid etter operasjon. I tillegg vil en vite om pasientene er fornøyde med resultatet av operasjonen. Pasienter som er satt opp på ventelise til operasjon vil bli forespurt om å delta. Det skal rekrutteres 100 personer til undersøkelsen. Det er utarbeidet informasjonsskriv med samtykkeerklæring Studien innebærer en kartlegging av kondisjon og benstyrke i tillegg til det vanlige spørreskjemaet fra Ryggregisteret. Testingen av kondisjon vil foregå på sykehus med tilsyn og beredskap hvis det skulle oppstå akutte situasjoner. Det anføres at pasientene vil få fordel av ekstra informasjon og oppfølging. Ulempen kan være at de må ha tid til oppmøte, testing og utfylling av skjema. Koblingsnøkkelen til avidentifisert materiale vil bli slettet ved prosjektslutt. Anonymiserte data vil bli lagret i hospitalets fjernarkiv.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2907 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 15.03.2024

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Elisabeth Thornes
Forskningsansvarlig(e):  Martina Hansens Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: del av doktorgradsarbeid, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vil preoperativ trening påvirke tilstanden til pasienten før og etter en lumbal spinal stenose operasjon?
Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst
14.03.2013 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst