Forskningsprosjekt


Effekt av et eksentrisk styrketreningsprogram på skulderfunksjon og smerte

Vitenskapelig tittel:
Har et hjemmebasert eksentrisk styrketreningsprogram effekt på skulderfunksjon og smerte for pasienter med unilateral supraspinatus tendinopati?

Prosjektbeskrivelse:
Kroniske tendinopatier, ofte omtalt som senebetennelse, er en hyppig årsak til at pasienter oppsøker fysioterapeut. Selv om det på folkemunne ofte beskrives som en betennelsestilstand, viser histopatologiske og biokjemiske undersøkelser ikke forekomst av "betennelsesceller". Tendinopatiene kjennetegnes imidlertid av at områder i senen bærer preg av slitasje ( degenerasjon), med blant annet forandringer i senefiberstruktur og organisering.Eksentrisk styrketrening har dokumentert effekt på denne type plager, og anbefales som en potensiell kurativ behandling. Behandlingen har dokumentert at sykdomsprosessen i senen kan reverseres. Senevevet oppnår sin normale struktur, smerten reduseres og funksjon gjennvinnes. Forskningstudier har kunnet dokumentere effekt av eksentrisk styrketrening på kroniske senelidelser i ankel, kne og albue. Det er imdlertid forsket lite på eksentrisk styrketrening for seneplager knyttet til skulder, som er formålet til denne studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2578 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 29.06.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Alexander Rudolf Wisnes
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Bergen
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk Fysioterapi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2010 REK vest