Forskningsprosjekt


Utvikling og uttesting av molekylære metoder til bruk i diagnostisk patologi av CIN lesjoner

Vitenskapelig tittel:
Utvikling og uttesting av DNA og RNA baserte, kommersielt tilgjengelige metoder til bruk i diagnostisk patologi for påvisning av HPV i væskebasert cytologisk materiale.

Prosjektbeskrivelse:
I januar 2008 ble det lagt frem en rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten i Norge hvor HPV RNA testing av forstadier på livmorhalskreft ble evaluert. Det ble konkludert med at dokumentasjonen var for sparsom og av for dårlig kvalitet til å kunne si hvorvidt HPV RNA tester hadde en større diagnostisk nøyaktighet. I studien vår vil vi fokusere på metoder som kan påvise Humant Papilloma Virus (=HPV) ved å analysere tilstedeværelse av HPV-DNA og HPV-RNA. Vi vil undersøke om HPV RNA tester har en større diagnostisk nøyaktighet for å oppdage forstadier til livmorhalskreft sammenlignet med HPV DNA tester og cytologi. Vi vil sammenligne 2 HPV DNA tester og 2 HPV mRNA tester. Alle prøver som er positive med en eller flere av HPV test metodene vil i tillegg bli HPV-genotypet. Ved hjelp av diagnosen på biopsiene tatt ved oppfølging av pasientene vil vi sammenligne den kliniske verdien av de forskjellige metodene for påvisning av HPV i det cytologisk materialet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2550 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 01.11.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Johannes Baak
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2010 REK vest
20.10.2011 REK vest