Forskningsprosjekt


Har blodgivere i Vestfold og Telemark antistoffer mot TBE-virus?

Vitenskapelig tittel:
Do blood donors in Vestfold and Telemark counties have antibodies to tick-borne encephalitis virus?

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en observasjonell prospektiv tverrsnittsstudie med inklusjon av 1100 blodgivere i Vestfold og Telemark. Formålet med studien er å kartlegge forekomsten av antistoffer mot tick-borne encephalitis virus, TBEV, hos blodgivere. TBEV kan overføres til mennesker via flåttbitt. Ved smitte kan viruset gi infeksjon i sentralnervesystemet, tick-borne encephalitis (TBE). I Norge er TBE en nominativ meldepliktig sykdom og i 2018 har det vært en betydelig økning i antall tilfeller i Vestfold og Telemark. Ved eventuell infeksjon dannes antistoffer mot viruset som kan påvises i blodet ved hjelp av etablert metodikk. Antistoffprevalens vil være et uttrykk for hvor ofte flått overfører viruset til mennesker. Nullhypotesen sier at det ikke forekommer antistoffer hos friske uvaksinerte, og som ikke har gjennomgått TBE. Alternativ hypotese sier at det forekommer TBEV antistoffer hos friske uvaksinerte, som ikke har gjennomgått TBE, som uttrykk for et signifikant antall asymptomatiske tilfeller.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2572 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 01.02.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Nils Grude
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Eget foretak.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst