Forskningsprosjekt


Væskebehandling ved sepsis

Vitenskapelig tittel:
Hva er anbefalt væskebehandling til pasienter med sepsis i den akutte fasen og hvordan gjenspeiler dette seg i praksis?

Prosjektbeskrivelse:
Kunnskapen skal bevisstgjøre helsepersonell angående væskebehandling til pasienter med sepsis/blodforgiftning. Vi ønsker å gjøre en systematisk litteraturstudie for å besvare hva som er anbefalt væskebehandling til pasienter med sepsis. Og videre bruke dette som grunnlag og se hvordan dette gjenspeiler seg i praksisfeltet.Vi vil gjennomføre en kvantitativ tverrsnittstudie.Målet med tverrsnittstudien er å retrospektivt innhente journaldata som beskriver væskebehandlingen til enkeltpasienter med sepsis i en periode på et år. Designet anvendes for å beskrive prevalensen av pasienter med sepsis som ikke mottar anbefalt væskebehandling som beskrevet i litteraturen. Det er et mål at denne studien kan bidra til at praksisfeltet kan anvende studiens resultater og kunnskap i klinisk praksis for å ivareta pasienter med sepsis på best mulig måte. Vi som intensivsykepleiere er medansvarlige for at pasientene får forsvarlig behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2532 Prosjektstart: 23.11.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristin Ådnøy Eriksen
Forskningsansvarlig(e):  Høgskulen på Vestlandet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen, studien er del av masterutdanningForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk sykepleie/intensivsykepleie, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2019 REK nord