Forskningsprosjekt


Effekt av anestesimidler på transplanterte nyrer (VAPOR2)

Vitenskapelig tittel:
Volatile Anesthetic Protection of Renal Transplants 2 (VAPOR2)

Prosjektbeskrivelse:
Nyretransplantasjon er i dag eneste behandling ved nyresvikt utenom dialyse. Under donasjons- og transplantasjonsprosedyren vil uunngåelige skadelige prosesser på cellulært plan foregå i donornyren. Både iskemi (mangledende O2-tilførsel) og reperfusjon (ny blodtilførsel hos mottaker) er skadelig. IRS (iskemi-reperfusjonsskade) spiller en viktig rolle i kort-og langtidsprognose. Under transplantasjonen får pasienten anestesi enten kun intravenøst (iv) eller i gassform. Begge metodene er sidestilte og godt utprøvd, og valget avhenger av anestesilegen. Studier på hjertekirurgi viser at gass kan beskytte mot IRS. Vi ønsker å se om dette også gjelder nyrer, ved å delta i en multisenterstudie. Målet er å inkludere 488 pasienter som skal nyretransplanteres. De randomiseres til å få anestesi enten med gass eller iv, og følges med urin-og blodprøver daglig i 1 uke, så etter 3- og 12 mnd for å se etter tegn på frastøting. Avhengig av funn kan vi standardisere anestesimetoden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2472 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 29.05.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tor Inge Tønnessen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres med midler fra Department of Anesthesiology - University Medical center Groningen, ca 600 Euros pr. pasient inkludert. Økonomisk avtale ettersendes.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst