Forskningsprosjekt


GPS for trygghet og helse

Vitenskapelig tittel:
GPS løsning og støttesystemer for personer med demens

Prosjektbeskrivelse:

(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2622 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Dag Ausen
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.03.2011 REK midt
18.03.2011 REK midt
17.02.2012 REK midt
25.10.2013 REK midt
13.06.2014 REK midt