Forskningsprosjekt


Endoskopisk gastroplastikk pilotstudie

Vitenskapelig tittel:
Endoscopic Sleeve Gastroplasty for Obesity A Pilot study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en en-arms pilotstudie som har som har som målsetning å utprøve gjennomførbarheten av endoskopisk gastroplastikk (endoscopic sleeve gastroplasty) som er en ny metode for endoskopisk behandling av sykelig overvekt. Ved hjelp av et gastroskop og et suturinstrument sys magesekken inn slik at volumet reduseres med 70%. Studien utføres i samarbeid med utviklerne av metoden ved Mayoklinikken i USA, som bla. vil komme til Rikshospitalet og bidra med opplæring og veiledning i forbindelse med utførelsen av de 10 prosedyrene som inngår i pilotstudien. Pasientene vil rekrutteres fra Senter for Sykelig Overvekt ved Sentralsykehuset i Vestfold, mens prosedyrene vil bli utført på Rikshospitalet. Det skal registreres effekt og komplikasjoner med behandlingen, samt den tekniske gjennomførbarheten. Studien inkluderer oppfølging av pasientene i ett år etter prosedyren, og deretter etter vanlige retningslinjer som for pasienter som har gjennomgått ordinær fedmekirurgi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2566 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Michael Bretthauer
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Apollo Inc leverer utstyret gratis. Ellers ingen støtte fra industrien. Stipend fra Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst