Forskningsprosjekt


Alvorlige skader hos voksne i Norge

Vitenskapelig tittel:
The rate of fatal, non-fatal and suspected severe injuries amongst adults in Norway according to socioeconomic centrality. A register-based examination of incidence of injury through a 15-year period (2002-2016) with a newly developed centrality index as a descriptor of rurality.

Prosjektbeskrivelse:
Studiens mål er å sammenligne forekomsten av alvorlige skader og dødsfall hos voksne i Norge sortert i SSBs sentralitetsindeks (gruppert i gruppe 1-6 etter grad av ruralitet). Materialet er eksisterende statistikker fra; 1.Dødsårsakregisteret, 2. Norsk pasientregister og 3. Nasjonalt Traumeregister. Vi søker utlevert data på skader og dødsfall hos voksne i aldersgruppene 16-18 år, 19-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-66 år og >66 år for hele landet og sammenligner dette med tidligere studier. Dersom tidligere funn av høyere dødelighet i rurale området sammenlignet med urbane områder bekreftes er det grunn for å analysere dødsfallene grundigere med tanke på forebyggelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2531 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torben Wisborg
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har bare kostnader knyttet til levering av data fra de tre offentlige registre, og disse dekkes av søknad til Forskningsstyret i Finnmarkssykehuset, alternativt av Nasjonal Kompetansetjensete for Traumatologi. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin embetsstudium, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2019 REK nord