Generell forskningsbiobank


Senter for Søvnmedisin - biobank

Prosjektbeskrivelse:
Formålet er å undersøke eventuelle sammenhenger mellom ulike søvnsykdommer (som for eksempel søvnapne og narkolepsi) og biologiske prøver. Effekten av behandling av disse søvnsykdommene vil også studeres. Vi vil således kunne avdekke eventuelle sammenhenger mellom søvnsykdommer og for eksempel metabolske og hormonelle forhold, og om behandling reverserer/forbedrer verdiene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2594

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Bjørn Bjorvatn
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF


Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2010 REK vest