Generell forskningsbiobank


Generell forskningsbiobank NORVIT - WENBIT - BECAC

Prosjektbeskrivelse:
1) Bakgrunn: De kliniske, kontrollerte forsøkene NORVIT og WENBIT ble utført 1998-2005 for å teste homocystein-senkende B vitamin behandling som sekundær profylakse hos pasienter med iskemisk hjertesykdom. Det er samlet inn store mengder data på de tilsammen 6837 pasientene i NORVIT og WENBIT, og i tillegg blod (+ urin i WENBIT) ved inklusjon og 2-3 ganger ila. forsøksperioden. Prøvene kan nå analyseres for gener og biomarkører/metabolitter som en ikke hadde kunnskap om da forsøkene ble startet. Som ledd i langtidsoppfølgingen (REK 267.07/NSD 17895) blir det samlet inn nye data på morbiditet og mortalitet ut år 2014. 2) Formål: Bruke NORVIT/WENBIT data og prøver til ny forskning ved å a) utføre nye analyser av gener og biomarkører/metabolitter i innsamlet blod/urin og b) bruke disse til studier av betydning av genetiske varianter og biomarkører/metabolitter for sykdomsuttrykk, morbiditet og mortalitet i studiepopulasjonen. Det vil bli sendt separate søknader om godkjenning av konkrete forskningsprosjekt som skal benytte data.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1880 Startdato for innsamling av materiale: 02.08.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Marta Ebbing
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF


Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2010 REK vest
14.06.2012 REK vest
15.08.2013 REK vest