Forskningsprosjekt


karakterisering av gener som uttrykkes i lårhalsen og er korrelert med bentetthet og brudd

Vitenskapelig tittel:
Characterization of genes in femoral neck associated with bone mineral density and fracture

Prosjektbeskrivelse:
Osteoporose er i hovedsak en arvelig sykdom som fører til frakturer hos ca. 40 % av alle kvinner og 15 % av alle menn over 50 år i den vestlige verden. Kunnskapen om hvilke gener som er forbundet med osteoporose er i følge søker lite kjent. Formålet med studien er å øke forståelsen for hvilke gener som er av betydning for bentetthet og utvikling av osteoporose. Man vil sammenlikne genuttrykk i osteoporosisk ben fra lårhalsbruddstedet og ikke-osteoporosisk ben (lårhalsben fra personer som får kunstig hofte som følge av artrose). Personer av begge kjønn rekrutteres, og man vil undersøke gener i den delen av lårhals som likevel fjernes ved innsetting av ny kunstig hofte/hofteledd.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2539 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sjur Reppe
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.D., Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst