Forskningsprosjekt


4-dagers behandling av angstlidelser i spesialisthelsetjenesten

Vitenskapelig tittel:
Changing the specialist mental health care: The concentrated treatment format. A national multicenter study.

Prosjektbeskrivelse:
2/3 med angstlidelser rammes før midten av 20-årene. Lidelsene er de mest ressurskrevende i poliklinisk psykisk helsevern, og ubehandlet blir de ofte e kronisk med ung uføretrygd som resultat. B4DT er en eksponeringsbasert psykologisk behandling som ble utviklet for tvangslidelse (OCD), der 90% av pasientene kan forvente klinisk signifikante endringer og 70% er ute av diagnosen ved langtids oppfølging. Behandlingen gis til grupper av 3-6 pasienter over 4 påfølgende dager. Dersom B4DT viser seg å gi like gode resultater for panikklidelse, (PD), sosial angstlidelse (SAD) og generalisert angstlidelse (GAD), vil de personlige og samfunnsøkonomiske konsekvensene være svært store. En av de største utfordringene i psykisk helsevern er å sikre at virksomme behandlinger er tilgjengelige for pasientene, og de overordnet mål med prosjektet er derfor å undersøke behandlingseffekt av B4DT for PD, SAD, GAD og OCD i en nasjonal multisenterstudie med deltakende team fra alle helseregionene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2400 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2034

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gerd Kvale
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av KLINBEH 20650/2017. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK vest
06.03.2019 REK vest