Forskningsprosjekt


Betydningen av spesifikk T-cellefunksjon for opptreden av cytomegalovirusinfeksjon etter nyretransplantasjon

Vitenskapelig tittel:
-

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke pasienters infeksjonsforsvar mot Cytomegalovirus (CMV) før og etter nyretransplantasjon. Det skal inkluderes 100 deltakere. Det søkes om opprettelse av en spesifikk forskningsbiobank for oppbevaring av det biologiske materialet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/135 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Fredrik Muller
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerlinjestudent, Medisinsk fakultet, Nivå: PhD-program
Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst