Generell forskningsbiobank


Anonymiserte restprodukter fra blodgivare

Prosjektbeskrivelse:

Biobanken er koblet til forskningsprosjekter på studier av humane blodceller i immunologisk forskning. Målet er å få  ny innsikt i immunologiske sykdommers underliggende årsaker, og for å skape nye behandlingsalternativer for sykdommer, som blant annet kreft


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2482 Startdato for innsamling av materiale: 08.11.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Karl-Johan Malmberg
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Ansvarshavende forsker


Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2019 REK sør-øst