Forskningsprosjekt


Utbrudd med resistente enterokokker i Helse-Vest

Vitenskapelig tittel:
Vankomycinresistente enterokokker i Helse-Vest – Utbruddskartlegging ved helgenomsekvensering

Prosjektbeskrivelse:
Formål er å vinne økt forståelse for utbrudd med antibiotikaresistente enterokokker. Prosjektet søker å kartlegge det pågående utbruddet av vankomycinresistente enterokokker, som har pågått siden 2010 i Helse-Vest. Ved å sekvensere bakteriegenom fra bakteriestammer som er relatert til utbruddet, ønsker man å identifisere smitteveier og på den måten kunne hindre nye utbrudd i helseinstitusjoner. Helgenomsekvensering som metode i dette arbeidet vil gi en betydelig bedre detaljrikdom sammenlignet med dagens etablerte metode i bruk av smittevernpersonell. For å kunne validere helgenomsekvensering som metode, er det nødvendig å sammenligne denne med gjeldende praksis (epidemiologiske pasientdata sammenholdt med enkel typing av bakterieisolater).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2527 Prosjektstart: 01.12.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Kommedal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Intern finansiering gjennom de mikrobiologiske avdelingene og Laboratorieklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus, samt gjennom planlagt stipend/prosjekt-støtte gjennom Helse-Vest.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2019 REK nord
07.02.2019 REK nord