Forskningsprosjekt


Samisk geriatri. Validering av testmateriale for kognitiv svikt samt prevalensundersøkelse for demens hos pasienter med samisk morsmål

Prosjektbeskrivelse:
Man vet lite om normal aldring og også lite om sykdom hos eldre, samiske pasienter – samiske geriatriske pasienter. Man ser behovet for å validere testmateriale for kognitiv svikt/demens. Spørsmål man vil finne svar på er: Hva er prevalensen for demens hos pasienter med samisk morsmål? Er det forskjell i testmateriell i gjeldende testbatteri NorKog og testene animal naming test og testen Rudas? Hva er positiv og negativ prediktiv verdi for gjeldende tester for demens blant samisktalende pasienter? Er det forskjell i denne verdien for ulike tester. Man vil se på korrelasjon mellom flere av testene i NorKog samt testen RUDAS , og man vil vurdere korrelasjon mellom hver enkelt test og andre variabler, f.eks. diagnose. Man vil også ha med brukerperspektivet for å skaffe grunnlagsviten om hvordan de som blir testet opplever de respektive testene. Er testene kulturfremmede? Aksepteres testene? Ved etablering av grunnlagsdata ”Spesifikke språk – og kulturbehov” vil man kunne skaffe seg
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2282 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Knut Johnsen
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finnmarkssykehusets drift av geriatrisk team.

Det er søkt forprosjektmidler fra SANSKForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2018 REK nord