Forskningsprosjekt


Vaksinasjon mot influensa. Tilbud til ansatte i Finnmarksskykehuset. Respons, kostnader og effekter.

Vitenskapelig tittel:
Vaccination against flu in Finnmark hospital trust.

Prosjektbeskrivelse:
Influensa er en sykdom som rammer store deler av den norske befolkningen. Den rammer også ansatte i helsetjenesten. I en situasjon med en økende pågang av pasienter med influensa er det viktig at helsevesenet har en tilstrekkelig beredskap. Samtidig er det også sentralt at vi ikke smitter pasienter som har et svekket immunsystem. Vaksinasjon av ansatte er et forebyggende tiltak for å sikre mindre risiko for smitte i sykehus og at spesialisthelsetjenesten kan ha en tilfredsstillende beredskap. Finnmarkssykehuset har derfor tilbudt sine ansatte vaksinering høsten 2017/2018. Målet med denne studien er retrospektivt å avklare kostnader, respons og effekt av tilbudet målt i form av vaksinasjonskostnader, de ulike personells deltakelse og sykefraværet blant deltakende og ikke deltakende personell. Tidsperiodene vil være de siste 4 måneder før influensaepidemien (aug.-nov.) sammenlignet med de fire måneder den påregnes å vare (des.-mar.). Det søkes om fritak fra samtykke.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2238 Prosjektstart: 06.11.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jan Norum
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2018 REK sør-øst