Forskningsprosjekt


Permissiv hyperkapnis effekt på cerebral sirkulasjon under hypovolemi

Vitenskapelig tittel:
The effect of permissive hypercapnia on cerebral blood flow during central hypovolemia

Prosjektbeskrivelse:
Arterielt karbondioksidtrykk (PaCO2) er en potent regulator av hjernesirkulasjonen. Selv små endringer i PaCO2 påvirker blodstrømmen til hjernen. Ved normal PaCO2 vil blodstrømmen til hjernen endre seg med 3-4% for hver mmHg endring i PaCO2. Mens lav PaCO2 gir vasokonstriksjon av hjernearteriene og lavere blodstrøm til hjernen, gir høy PaCO2 vasodilatasjon og økt blodstrøm til hjernen. Lavt minuttvolum fra hjertet g lavt blodtrykk som kan oppstå ved hypovolemi gir også lav blodstrøm til hjernen. Kombinasjonen lav PaCO2, lavt minuttvolum fra hjertet og lavt blodtrykk kan gi permanente hjerneskader og være dødelig. Terapeutisk permissiv hyperkapni (øke PaCO2 som intervensjon) har vist å bedre hjernens blodtilførsel hos nyfødte. Denne behandlingen er lite studert hos voksne, emn allerede under utprøving som behandling etter hjertestans. Formålet med studien er å undersøke om permissiv hyperkapni kan opprettholde hjernesirkulasjonen ved simulert blodtap hos friske forsøkspersoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2309 Prosjektstart: 02.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Maja Elstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo. Ingen føringer mer finansisering.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Fysiologi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst