Forskningsprosjekt


CCX114151: En studie for å undersøke effekten og sikkerheten til GSK1605786A i behandlingen av pasienter med moderat til alvorlig aktiv crohn's sykdom

Vitenskapelig tittel:
CCX114151: A Randomised, Double-blind, Placebo-Controlled Study to Investigate the Efficacy and Safety of GSK1605786A in the Treatment of Subjects with Moderately-to-Severely Active Crohn’s Disease.

Prosjektbeskrivelse:
Crohn's sykdom er en kronisk inflammatorisk tarmsykdom hovedsakelig lokalisert i siste del av tynntarmen eller i tykktarmen. Sykdommen krever langvarig behandling og medfører en betydelig sykdomsbyrde. Medikamentell behandling omfatter bl.a. kortikosteroider og immunhemmende preparater, men for noen er behandling med disse legemidlene uten effekt, mens andre opplever alvorlige bivirkninger. Ulempen med de nyere biologiske legemidlene som f.eks. TNFα-hemmere er at man har observert at effekten gradvis avtar over tid. GSK1605786A virker på en annen måte enn behandlinger som per i dag er tilgjengelig, og hensikten med studien er undersøke effekt og sikkerhet av induksjonsbehandling med GSK1605786A hos pasienter med moderat til alvorlig sykdomsaktivitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2920 EudraCT-nummer: 2010-022382-10 Prosjektstart: 15.12.2010 Prosjektslutt: 29.09.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Morten H. Vatn
Forskningsansvarlig(e):  GlaxoSmithKline
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2010 REK sør-øst
11.01.2012 REK sør-øst