Forskningsprosjekt


Forbedring av behandlingsresultater etter korsbåndskader hos barn

Vitenskapelig tittel:
The main purpose of this project entitled “Paediatric Anterior Cruciate Ligament Monitoring Initiative” (PAMI) is to create a novel pan-European system to collect and analyse data from orthopaedic surgeons who are treating children and adolescents with anterior cruciate ligament (ACL) injury. The ultimate goal will be to enlarge the evidence base for optimal treatment of paediatric ACL injuries. The yearly prevalence of these injuries is low, but the potential short and long-term consequences of impaired knee function are serious, jeopardising the possibility to engage in and maintain an active lifestyle. There is very little scientific knowledge on the treatment of these injuries, mainly due to the relatively low number of cases in each country. As a consequence, most published studies have insufficient statistical power to produce robust conclusions on effective treatment. Furthermore, the treatment provided to children and adolescents with ACL injuries is currently very variable th

Prosjektbeskrivelse:
Skade av et korsbånd i kneet hos et barn fører til instabilitet i leddet, nedsatt funksjon og dermed manglende deltagelse i skolel og frititdsaktiviteter samt medfører høy risiko for tidlig slittasje i kneet (artrose). Det er ingen enighet internasjonalt om behandlingen som kan være kirurgisk eller rehabilitering uten kirurgi. I denne studien deltar europeiske behandlingsinstitusjoner med et høyt antall barnekorsbåndskader noe som vil gi informasjon om: 1. utfall av kirurgisk versus ikke.kirurgisk behandling 2. skadens påvirkning på generell fysisk funksjon 3. Røngtenologisk resultat av kirurgisk og ikke-kirugisk behandling 4. resultat av skade på menisk og brusk i forbindelse med korsbåndskaden eller i forløpet av behandlingen 5. effekten av forskjellige typer fiksasjoner for korsbånd ved kirurgien 6. frekvensen av komplikasjoner - infeksjoner, vekstforstyrrelser, graft svikt, tilleggsskader i forbindelse med behandlingen og til slutt resultere i: 7. Anbefaling om "bset practice"
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2306 Prosjektstart: 04.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lars Engebretsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy betaler en 10% stiling for prosjektdeltager Håvard Moksnes (ESSKA).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst