Forskningsprosjekt


Aktiv med web-basert støtte.

Vitenskapelig tittel:
Staying active with web-based peer-support: A randomised controlled trial in patients with osteoarthritis

Prosjektbeskrivelse:
Trening er førstelinjebehandling for pasienter med artrose. Pasientene trenger oppfølging over lang tid, og innovative oppfølgingsstrategier er etterspurt. I denne studien undersøkes om en pasientorganisasjon kan fungere som samarbeidspartner for helsevesenet. I en randomisert kontrollert studie testes effekten av web-basert oppfølging av trening i regi av Norsk Revmatikerforbund (NRF). Pasienter med artrose utredes for fysisk form og funksjon ved Diakonhjemmet Sykehus, og blir deretter tilfeldig trukket til web-basert oppfølgning eller kontrollgruppe. I NRFs web-baserte program får pasientene et individuelt tilpasset treningsprogram med oppfølging og progrediering over 12 uker, samt at de får tilbud om personlig kontakt med «likepersoner» i NRFs nettverk. Etter intervensjonen vil vi undersøke om det er forskjell mellom gruppene med hensyn til oksygenopptak, aktivitetsnivå, risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, samt selvrapporterte mål for smerte, fysisk funksjon og livskvalitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2198 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anne Therese Tveter
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjeket er finansiert av Extrastiftelsen, Diakonhjemmet sykehus og Norsk Revmatikerforbund.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsutdanning, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst