Forskningsprosjekt


Hjelp, eg må på toalettet

Prosjektbeskrivelse:
Korleis er tilhøvet mellom toalettpraksisane til gamle (75+), heimebuande, pleietrengjande kvinner som treng hjelp i toalettsituasjonar og moderne kroppslege normer, - organisering av heimesjukepleietenesta, - bustaden si utforming, - dei gamle sin fysiske funksjon og - brukarar og pleiarar sin sosiale bakgrunn? Bakgrunn for studien er det at det kan vere vanskeleg å halde seg når ein kjenner trong for å lette seg på eit toalett, samstundes som heimsjukepleiar kan vere langt unna. Studien er basert på intervju med brukarar, pleiepersonell og eventuelt brukar sine pårørande. I tillegg vert det observasjon av tilgangen til toalett i bustaden til bebuar og observasjon av toalettsituasjonar. Samstundes som majoriteten av brukarar av kommunale pleietenester treng hjelp i toalettsituasjonar, finst det mest ingen studiar om slikt, så studien vil bidra med forskingsbasert kunnskap om ein av dei mest sentrale praksisane i helsevesenet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2119 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jeanne Boge
Forskningsansvarlig(e):  Høgskulen på Vestlandet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av Høgskulen på Vestlandet. I tillegg vert det søkt om støtte frå Extrastiftelsen via Norske Kvinners Sanitetsforening.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2018 REK vest
10.04.2019 REK vest