Forskningsprosjekt


EARLY: tidlig undersøkelse av kardiovaskulær risko etter svangerskapskomplikasjoner

Vitenskapelig tittel:
EARLY study: Early Predictors of Cardiovascular Risk after Placenta related Pregnancy Complications

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å undersøke om en non-invasiv øyebunnsundersøkelse kan brukes til å vurdere risiko for senere hjerte- og karsykdom hos kvinner som har gjennomgått svangerskaps-komplikasjoner relatert til morkakesvikt (for eks. preeklampsi). Det mangler i dag screeningmetoder for å identifisere unge kvinner med størst risiko for hjerte- og karsykdom. Svangerskapsforgiftning og andre morkakerelaterte svangerskapskomplikasjoner er assosiert med slik økt risiko. Man skal gjøre denne øyebunns-undersøkelse av blodkar blant kvinner 1-3 år etter graviditet (i "HAPPY"-studien"). Denne delen av EARLY-studien er godkjent (2013/2092, REK sør-øst A). Man vil i prosjektet også studere øyekarsforandringer hos gravide med samme metode og søker om å bruke den tematiske Oslo Pregnancy Biobanken som basis til å rekruttere gravide. Det eneste nye i EARLY-studien enn det som allerede samles av data inn til tematisk biobank (Oslo Pregnancy Biobank) er: øyebunns-undersøkelse fra et lite utvalg av de gravide som rekrutteres til Oslo Pregnancy Biobank. De biologiske prøvene som samles inn vil være de samme som før (dersom det er praktisk mulig å gjennomføre slik innsamling av prøver hos de gravide som tilbys deltakelse i øyebunns-undersøkelsen). Metoden er velprøvd hos voksne ved øyeavdelingen, OUS, og øyelege vil stå for utførelsen og tolkningen av de spesifikke øyebunnskar-dataene. Øyelegen vil være blindet for pasientenes svangerskapshistorie. Det vil rekrutteres 80 deltakere men det skal først gjennomføres en pilotstudie med 10 gravide kvinner med preklamsi/morkakesvikt. De 10 kontrollene er friske gravide som er henvist til sykehuset av annen årsak enn morkakesvikt og der det ikke foreligger patologi. Man vil inkludere 20-40 pas fra HAPPY studien 1-3 år etter et indekssvangerskap ved OUS, hvorav halvparten vil være kvinner med preeklampsi/morkakesvikt. Gjennom EARLY studien vil de undersøke 20-40 gravide kvinner ved OUS, Kvinneklinikken, gjennom samme rekrutteringsprosedyre som til Oslo Pregnancy Biobank, halvparten vil være kvinner med preeklampsi/morkakesvikt. Flest kvinner vil rekrutteres i 3 semester. Kontrollene er friske gravide som er henvist til sykehuset av annen årsak enn morkakesvikt og der det ikke foreligger patologi. Det vil lagres fullblod, Serum, Plasma, Urin, Biopsimateriale, DNA ekstrahert, RNA ekstrahert, Fostervann og Placenta fra pasientene til Oslo Pregnancy Biobank. I tillegg skal det hentes ut informasjon om svangerskap fra pasientjournal.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/2179 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.02.2044

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Annetine (Anne Cathrine) Staff
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egenfinansiert OPB-rekruttering

Øyebunnsundersøkelser gjøres innen egenfinansiering OUS



Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin , Nivå: Forskerlinje, evt PhD senere
Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2018 REK sør-øst