Forskningsprosjekt


Hvordan dokumenterer intensivsykepleiere forebygging av trykksår?

Vitenskapelig tittel:
Hvordan blir trykksårforebyggende tiltak dokumentert av intensivsykepleier i henhold til gjeldene retningslinje? En kvalitetskontroll av dokumentasjon med klinisk fagrevisjon som metode

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke hvorvidt praksis i forebygging av trykksår overensstemmer med gjeldende overordnet retningslinje om forebygging av trykksår ved intensivavdelingen på vårt sykehus. På intensivavdelingen er det innført tavlemøter og vi ønsker å undersøke samle inn data om pasienter som er registrert med trykksår på tavlemøter. Datainnsamlingen vil være retrospektiv og samle dokumentasjon om forebygging av trykksår fra pasientenes sykepleiedokumentasjon. Vi vil bruke fagrevisjon som metode for å undersøke praksis. Dataene som samles inn blir fortolket ved bruk av en kvantitativ beskrivende analyse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2290 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 01.08.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Astrid Danielsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Sørøst-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Intensivsykepleie, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst