Forskningsprosjekt


Assistert befruktning i Norge - helse, behandlingsresultater og sosial betydning

Vitenskapelig tittel:
Assisted reproduction in Norway - health effects, treatment results and social impact

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil gi ny kunnskap om * hvorfor svangerskap etter assistert befruktning har høyere risiko for vekstavvik hos fosteret, for tidlig fødsel, fosterdød og andre alvorlige komplikasjoner enn svangerskap etter naturlig befruktning * behandlingseffekt ved assistert befruktning i Norge og hvilke faktorer som øker eller reduserer sjansene for å lykkes * hvordan det å lykkes eller ikke lykkes med å få barn påvirker parets sosiale og familiemessige situasjon Slik kunnskap vil være nyttig for ufrivillig barnløse par, par som vurderer å vente med å få barn og helsepersonell innen assistert befruktning. Økt forståelse av årsaker og risiko kan åpne muligheter for forebygging. Kunnskap om effekt av dagens behandling kan på sikt gi bedre behandling og realistiske forventinger hos pasienter og helsepersonell. Vi vil bruke allerede registrerte data fra norske fertilitetsklinikker og nasjonale registre, som kan kobles sammen og analyseres ved hjelp av statistiske metoder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/237 Prosjektstart: 01.06.2019 Prosjektslutt: 31.05.2029

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Signe Opdahl
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kobling av data fra fertilitetsklinikker og Medisinsk fødselsregister finansieres av NTNU gjennom stipendiatstilling for Kjersti Westvik-Johari (prosjektnummer 81850092). Finansiering til kobling med data fra Statistisk Sentralbyrå og til flere stillinger i prosjektet søkes eksternt.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Fostre

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK midt