Forskningsprosjekt


Effekten av et marint protein hydrolysat hos pasienter med metabolsk syndrom

Vitenskapelig tittel:
The effect of supplementation with a marine protein hydrolysate in patients with metabolic syndrome

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å undersøke effekten av et protein fra torsk hos pasienter med metabolsk syndrom. Proteinet er hydrolysert til et peptid, som betyr at det er spaltet til mindre deler og tas derfor lettere opp i tarmen. Vi har tidligere undersøkt den akutte effekten av det samme peptidet på blodsukkernivå etter et måltid hos friske, voksne individer (REK: 2017/1794), samt sett på effekten av ulike doser tatt over en kort tidsperiode (1 uke) hos friske, aktive eldre individer (REK: 2017/1795). Vi ønsker nå videre å undersøke langtidseffekten av dette peptidet hos pasienter med metabolsk syndrom. Studien er en parallellgruppe-studie som vil foregå i totalt 8 uker. Deltakerne vil bli randomisert til å få enten tilskudd med peptider fra torsk (intervensjonsgruppe) eller et tilskudd uten peptider (placebogruppe). Det er ikke gjort mye forskning på langtidseffekten av hydrolyserte fiskepeptider fra torsk, og resultatene vil kunne bidra med ny kunnskap.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2163 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.01.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Dag Arne Lihaug Hoff
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av Norsk Forskningsråd. Haukeland Universitetssjukehus, Universitetet i Bergen og Ålesund sjukehus tildeles lønn/driftsmidler for 2 stipendiater fra denne finansieringskilden og finansierer sin egeninnsats. 

Produktet som skal undersøkes er laget av Firmenich Bjørge Biomarin AS, og de leverer dette til forskningsinstitusjonene i like pakninger slik at aktivt produkt/placebo ikke lar seg skille. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk Ernæring, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK midt
12.02.2019 REK midt