Forskningsprosjekt


Kirurgisk behandling av barn med inntåing

Vitenskapelig tittel:
Idiopathic increased femoral anteversion 1. Derotational femoral osteotomy with either percutaneous osteotomy and intramedullary nailing or open approach and plating – a randomized controlled trial 2. Gait analysis before and after derotational osteotomy in patients with idiopathic increased femoral anteversion

Prosjektbeskrivelse:
"Økt femoral anteversjon" er økt innvridning av lårbenet. Det er den vanligste årsaken til inntåing hos barn over 3 år. Pasientene har en økt vinkel i lårhalsen fører til at knærne og føttene peker innover. Dette kan føre til smerter i kne, hofte og gangvansker. Hos de fleste går det over av seg selv men kirurgi er indisert hos selekterte pasienter. Dette prosjektet vil gi ny kunnskap ved å sammenlikner 2 etablerte operasjonsmetoder ved å gjøre en randomisert kontrollert studie (RCT). Vi vil undersøke presisjonen av kirurgisk metode, rehabilitering og pasienttilfredshet. Ved å utføre 3 D ganganalyse, vil vi beskrive hvilke mekaniske, strukturelle og styrkemessige forandringer som oppstår ved å undersøke pasientene før og etter kirurgien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2175 Prosjektstart: 02.01.2019 Prosjektslutt: 02.01.2025

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anders Grønseth
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsmidler er søkt hos Helse Sør-Øst i 2018. videre vil prosjektet finasieres av Oslo Universitetssykehus og UiO.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/barneortopedi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst