Forskningsprosjekt


Komplikasjoner etter operasjon for kreft i endetarmen

Vitenskapelig tittel:
Komplikasjonsrate og omfang etter operasjon for endetarmskreft i Norge – en studie basert på data fra nasjonalt kvalitetsregister for gastrokirurgi (NoRGast)

Prosjektbeskrivelse:
Årlig opereres over 800 pasienter i Norge for endetarmskreft. Med stadig flere eldre pasienter, muligheter til bedre behandling under og etter operasjon, og med nye operasjonsmetoder som tar sikte på å redusere den kirurgiske belastningen på pasientene, er det nå ønskelig å se på det postoperative forløpet i en stor, nasjonal kohort. Hensikten med denne studien er å se på komplikasjonsrate og omfang i denne pasientgruppen innen 30 dager etter operasjon. Vi vil også se etter forskjeller på sykehus- og regionsnivå, og på om nye operasjonsmetoder påvirker komplikasjonsraten. Studien vil benytte data fra Nasjonalt kvalitetsregister for gastrokirurgi (NoRGast)
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2274 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 28.02.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Stig Norderval
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgifter knyttet til arbeidet med analyse, artikkelskriving og publikasjon søkes dekket av gastrokirurgisk avdelings forskningsfond, subsidiært dekkes dette av NoRGastForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2018 REK nord