Forskningsprosjekt


Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo

Vitenskapelig tittel:
Håndleddsbrudd i Oslo: epidemiologi og time-trends

Prosjektbeskrivelse:
Ett tidligere lavenergibrudd dobler den fremtidige risikoen for nytt brudd og flere lavenergi brudd mangedobler risikoen. Konsekvensene av et lavenergibrudd kan være svært alvorlige for pasienten og koste samfunnet betydelige summer. Den vanligste årsaken til lavenergibrudd er osteoporose. Håndleddsbrudd er ofte et forvarsel for tilstanden og ofte første brudd i en lang bruddkarriere for pasienter som rammes. I denne studien vil vi undersøke insidensen av håndleddsbrudd i Oslo i 2019 og sammenlikne med tilsvarende studier fra 1979 og 1999. Dette vil kunne gi oss kunnskap om innføring av standardiserte utrednings- og behandlingstilbud for pasienter med osteoporose påvirker insidensen av håndlessbrudd. Data på håndleddsbrudd i 2019 vil hentes fra elektroniske pasientjournaler ved sykehus og legevakter i Oslo. Elektroniske lister brukes som utgangspunkt for å identifisere brudd som verifiseres gjennom pasientjournal.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2559 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lene Bergendal Solberg
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PhD kandidat Ingrid Oftebro har fått forskningsmidler fra Sophies Minde Ortopedi AS til å gjennomføre studien.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst