Forskningsprosjekt


TENSION: Trombektomi ved store hjerneinfarkter og lang sykehistorie

Vitenskapelig tittel:
Efficacy and safety of ThrombEctomy iN Stroke with extended leSION and extended time window: a randomized controlled trial (TENSION)

Prosjektbeskrivelse:
Hjerneinfarkt som skyldes trombotisk okklusjon i en hjernearterie kan behandles med trombektomi, men vi har mangelfull kunnskap om effekten av slik behandling hos pasienter med store hjerneinfarkter og lang sykehistorie. I studien TENSION vil pasienter i aldersgruppen 18-80 år med store hjerneinfarkter (ASPECT skår 3-5) som følge av okklusjon av en stor hjernearterie, og med sykehistorie på opp til 12 timer, bli randomisert til trombektomi pluss beste medisinske behandling eller til beste medisinske behandling alene. Den primære effektvariabelen er funksjonell/vital status på dag 90 (modifisert Rankin Scale). Viktige sekundære variabler er hjerneblødning og død. Studien finansieres av EU-programmet HORIZON2020, og har som mål å inkludere 714 pasienter i flere europeiske land.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2200 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Eivind Berge
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

EU (HORIZON2020-programmet)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst