Forskningsprosjekt


Oropharyngeale ubehag etter luftveissikring med larynksmaske hos dagkirurgiske pasienter

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien vil vi kartlegge forekomsten av ubehag i munn og hals etter luftveissikring med larynksmaske (LMA) hos dagkirurgiske pasienter som har fått generell anestesi. Hensikten er å øke bevisstheten rundt temaet, kartlegge forekomst og øke pasientsikkerheten. Ved høy forekomst kan det være grunn til å se nærmere på sammenheng med andre faktorer og muligheter for å endre praksis. Studien har et kvantitativt beskrivende design. Pasientene får et spørreskjema med seks lukkede spørsmål om ubehag som besvares rett før utskrivning. Data om pasientens alder, høyde, vekt og leie innhentes, i tillegg til data om luftveissikringen (type og størrelse LMA, tiden LMA ligger inne, antall forsøk på å plassere LMA riktig, synlig blod på LMA ved fjerning, registrering av eventuelle bytter til annen luftveissikring, hvilken profesjon den som legger ned LMA har). Beskrivende statistikk og analyser av sammenhenger vil utføres med programvaren SSPS.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2291 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 28.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Berit Taraldsen Valeberg
Forskningsansvarlig(e):  OsloMet - storbyuniversitetet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen økonomisk støtte.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i anestesisykepleie, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst