Forskningsprosjekt


Hvordan forbedre sekundær bruddforebygging hos pasienter med hoftebrudd

Vitenskapelig tittel:
Optimalisering av tidspunktet for behandling med zoledronsyre hos pasienter med hoftebrudd

Prosjektbeskrivelse:
Et lavenergibrudd i hoften øker risiko for død og nedsatt livskvalitet. Et hoftebrudd øker også risiko for nytt hoftebrudd. Behandling med zoledronsyre (Zol) reduerer risiko for nytt brudd og død. Målet med studien er å sikre optimal behandling med Zol til alle som har hatt et lavenergibrudd i hoften. Zol virker ved å binde på hydroxyapatittkrystaller i knokkelen. Disse ligger lett tilgjengelig i bruddflaten, og man kan derfor tenke at Zol gitt rett etter et brudd bindes til bruddflaten og i mindre grad er tilgjengelig for resten av skjelettet og dermed gir redusert beskyttelse mot nytt brudd. Vi ønsker å gjennomføre en RCT der vi sammenlikner behandlingseffekten av Zol startet dag 1-5 mens pasienten er inneliggende mot oppstart 6-8 uker etter bruddet. Dersom det ikke er forskjell i beskyttende effekt kan vi starte behandling med Zol under sykehusoppholdet, noe som forenkler logistikken og som sikrer at flest mulig pasienter får forebyggende behandling mot nytt brudd.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2234 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Lene Bergendal Solberg
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsmidler fra Stiftelsen Sophies Minde OrtopediForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst