Forskningsprosjekt


Valg av behandlingssted for primær hofte- og kneprotese

Vitenskapelig tittel:
Choice of treatment centre for primary hip- and knee replacement - A survey evaluating patients’ motivations.

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien vil vi inkludere pasienter i nedslagsfeltet til Universitetssykehuset Nord-Norge (Harstad, Narvik, Tromsø), som er operert med primær hofte- eller kneprotese i 2016-2017. Pasientene vil identifiseres via data fra Kvalitetsregisteret for leddproteser og forespørres om å svare på en spørreundersøkelse som identifiserer faktorer som ligger bak valg av behandlingssted ved primær hofte- eller kneprotese. Undersøkelsen vil bidra med ny kunnskap om effekter av fritt behandlingsvalg og resultatene vil brukes til kvalitetsforbedring av hofte- og kneprotesetilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2526 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ann Kristin Hansen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Porto finansieres av UNN. Prosjektleder lønnes av UNN og UiT.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Embedsstudiet i medisin, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2019 REK nord