Forskningsprosjekt


Intensitet i tverrfaglig hjerneslagrehabilitering

Vitenskapelig tittel:
Leveraging intensity for treatment in stroke rehabilitation (LIFT- Oslo)

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal implementere et program for økt intensitet (LIFT-Oslo) for inneliggende pasienter med hjerneslag. LIFT-Oslos virkning skal evalueres for inneliggende rehabiliteringspasienter mht. mobilitet, helsestatus og videre deltagelse i samfunnet. De forskjellige profesjonene i det tverrfaglige rehabiliteringstilbudet ved Forsterket Rehabilitering Aker (FRA), Oslo kommune, skal implementere prinsipper for intensiv behandling, tilpasset sin profesjon. LIFT-Oslo består av to deler: 1) evaluering av dagens praksis for de tverrfaglige profesjonene, og 2) implementere økt intensitet og aktivitet i tverrfaglig slagrehabilitering. Effekten av LIFT-Oslo vil vurderes ved utskrivelse fra FRA, og 6 mnd etter utskrivelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/536 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 07.01.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jan Egil Nordvik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres via Skjønnsmiddler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus samt ordinert driftsbudsjett.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2019 REK sør-øst