Forskningsprosjekt


Kan metformin øke okygenmengden i svulster i livmorhalsen?

Vitenskapelig tittel:
Altered tumor oxygenation by metformin, a potential step in overcoming radiotherapy resistance in locally advanced cervical cancer

Prosjektbeskrivelse:
Lokalavansert livmorhalskreft behandles med stråleterapi i kombinasjon med cellegift. Ca 50% av pasientene får tilbakefall. I studien vil vi gi legemiddelet metformin sammen med standard strålebehandling i håp om å etablere en kombinasjonsbehandling som gir et bedre utfall. Metformin gis i dag til diabetikere type 2. Prekliniske studier har vist at metformin kan indusere celledød og øke oksygeneringen i stråleresistente, hypoksiske områder i kreftvev. Økt okygenering vil kunne bedre effekten av stråling. 90 pasienter vil bli randomisert til en behandling med metformin og/eller standard strålebehandling. Som primært endepunkt vil vi undersøke om 1 uke med metformin før behandlingsstart kan redusere forekomst av hypoksi målt i form av en tidligere etablert gensignatur. Sekundært vil vi måle endring i hypoksi ved MR-avbildning samt undersøke grad av hypoksi under behandling og tumorskrumpning under og etter strålebehandling. Effekten på overlevelse og toksistet vil bli overvåket.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/91 EudraCT-nummer: 2018-004119-36 Prosjektstart: 04.03.2019 Prosjektslutt: 29.03.2029

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjersti Bruheim
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset betaler egne utgifter. Utgiftene til laboratoriearbeid og analyser knyttet til prosjektet betales av bevilgning til prosjektet fra Forskningsrådet, Kreftforeningen og Helse SørØst i Norge.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2019 REK sør-øst