Forskningsprosjekt


Forekomsten av hoftebrudd i Oslo 2017

Prosjektbeskrivelse:
Vi planlegger en insidensstudie over hoftebrudd i Oslo i 2017 ved å gå gjennom elektroniske pasientregistre til Oslo-sykehusene. Liknende studier er gjort i regi av Ullevål Sykehus hvert tiår siden 1979. Vi skal bruke samme metoder som de tidligere studiene, og vil da kunne vise utviklingen av hoftebruddinsidens og forekomsten av benskjørhet i Oslo. Befolkningsdata og framskrivinger fra SSB skal brukes til å bestemme kjønns- og aldersspesifikke insidensrater av hoftebrudd, og for å estimere antall hoftebrudd i Oslo frem til 2040. En samtidig gjennomgang av tall fra Reseptregisteret over bruk av osteoporosemedisiner vil antyde noe om effekten av disse på hoftebrudd. Vi vil også gjøre en ny validering av de elektroniske registre da det tidligere er funnet avvik mellom antall pasienter med verifisert hoftebrudd og antallet registrert i elektroniske databaser. Dataene brukes til planlegging av helsetjenester og i vitenskapelige studier, vi er derfor avhengige av at disse er korrekte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2235 Prosjektstart: 01.12.2018 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ragnhild Øydna Støen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsmidler av Sophies Minde Ortopedi, tildelingsbrev vedlagt. Det er videre søkt midler fra Helse Sør-Øst. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2018 REK sør-øst
21.03.2019 REK sør-øst