Forskningsprosjekt


Hvordan går det med unge som har vært i rusbehandling? En longitudinell kohortundersøkelse

Vitenskapelig tittel:
Adolescents and young adults’ situation at intake and three years after drug treatment: A longitudinal cohort study.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med undersøkelsen er å frembringe ny kunnskap om unge med tidlig problembelastning og deres forløp etter rusbehandling. Stiftelsen Fossumkollektivet er blant de få institusjonene i Norge som tilbyr langtidsopphold i rusbehandling både innenfor spesialisthelsetjenesten og barnevernstjenesten, og vil derfor bli benyttet som kilde til å innhente data om denne målgruppen. Videre vil det innhentes data fra andre offentlige registre(Norsk pasientregister, Nasjonal utdanningsdatabase, Trygderegisteret, Politiets straffesaksregister og Folkeregistret). Data fra Fossumkollektivets pasientjournaler og data innhentet fra andre offentlige registre skal alle kobles sammen og analyseres for å kunne si noe om følgende: 1)hva er de unges situasjon ved inntak av behandling når det gjelder rusbruk, psykisk, sosial og kriminell belastning, og 2)hva som er situasjonen tre år etter utskrivelse når det gjelder bruk av helsetjenester, arbeid/utdannelse, hovedinntektskilde og kriminalitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2197 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.07.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Landheim
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgifter dekkes av Nasjonal kompetansetjeneste ROP og faktureres Stiftelsen Fossumkollektivet årlig.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK), Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst