Forskningsprosjekt


Sammen om aktivitet, trivsel og tilhørighet

Prosjektbeskrivelse:
Åfjord kommune er en typisk distriktskommune, der bebyggelsen har stor geografisk spredning med 2 kommune senter. Kommunen har mange lag og foreninger, som har mange ulike fritidstilbud til befolkningen. I svært mange tilfeller er deltakelse i disse aktivitetene forbeholdt de som er ressurssterke nok til å komme seg til og fra, og som allerede har et sosialt nettverk. De kommunale tjenestene treffer mange eldre som er i ferd med å falle utenfor det samfunnet de normalt har vært deltakende i. Prosjektet har som mål å se på hvordan kommunen og frivilligheten kan koordinerende sin virksomhet slik at flest mulig får ta del i det ordinære fritidstilbudet de ønsker å ta del i, og hva som eventuelt trengs av tilrettelegging. Det vil registreres hvor mange som rekrutteres inn i det ordinære fritidstilbudet, hvor de rekrutteres fra, og deltakere i prosjektet vil bli spurt om å besvare COOP/WONCA for å kartlegge endring i fysisk og psykisk helse, og sosial deltakelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2315 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: vegard strøm
Forskningsansvarlig(e):  Åfjord kommune
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK sør-øst