Forskningsprosjekt


Sammenlikning av effektivitet og sikkerhet ved bruk av Rekovelle mellom kort og lang protokoll ved in vitro fertilisering

Vitenskapelig tittel:
A randomised, controlled, open label, parallel group, multicentre trial comparing the efficacy and safety of individualised FE 999049 (REKOVELLE) dosing, using a long GnRH agonist protocol and a GnRH antagonist protocol in women undergoing controlled ovarian stimulation.

Prosjektbeskrivelse:
Denne prospektive randomiserte multisenterstudien er designet for å dokumentere eggstokk-responsen ved bruk av et individualisert FE 999049-dosingsregime for å stimulere eggstokkene ved in vitro fertilisering (IVF). Eggstokk-responsen i en gonadotropin-frigjørende hormon (GnRH)-agonistprotokoll (lang protokoll) vil bli sammenliknet med responsen ved en GnRH-antagonistprotokoll (kort protokoll). Studien vil beskrive virkningen av de to stimuleringsprotokollene på gjennomsnittlig antall oocytter (egg) hentet ut. Man vil se på gjennomsnittlig antall oocytter hos ulike pasientgrupper ut fra deres ovarialreserve. Ovarialreserven vurderes før behandlingen starter ved hjelp av en blodprøve - antimüllerhormon (AMH). Ved tidligere IVF-studier med FE 999049 for å stimulere eggstokkene har man kun anvendt GnRH-antagonistprotokoll. FE 999049-doseringsalgoritmen, som er basert på kroppsvekt hos pasienten og hennes serum AMH, har aldri tidligere blitt studert i en GnRH-agonistprotokoll.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2455 EudraCT-nummer: 2017-002783-40 Prosjektstart: 13.02.2019 Prosjektslutt: 13.09.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Erling Ekerhovd
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Sponsoren, Ferring Pharmaceuticals finansierer studien. Det skal etableres en økonomisk avtale mellom sponsor og hver deltakende klinikk.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst