Forskningsprosjekt


MiBlock - Blokade av SPG ved kronisk migrene

Vitenskapelig tittel:
MiBlock - Botulinum toxin type A blockade of the sphenopalatine ganglion in treatment-refractory chronic migraine

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en behandlingsstudie på kronisk migrene, dvs pasienter med 15 eller flere hodepinedager per måned i minst 3 måneder, som ikke har effekt av standard behandling. Behandlingen går ut på å installere botox i en omkoblingsstasjon for relevante nervebaner som bidrar til migrenen og dermed modifisere en (antatt) viktig mediatorsløyfe for migrenesmerten. Denne stasjonen (SPG) ligger i dypet av ansiktsskjelettet og studien bruker et avansert navigeringssystem for presis og trykk levering av Botox på rett sted. Det er gjennomfør to fase 2 studier med denne behandlingen som begge viser at den er trygg.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2161 EudraCT-nummer: 2018-004053-24 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2034

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Erling Tronvik
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

National program for clinical therapy research, KLINBEFORSK.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2018 REK midt
05.06.2019 REK midt